PROJEKTOVÁ A STAVEBNÁ ČINNOSŤ » Projektovanie stavieb
Projektovanie stavieb
Firma Vám ponúka svoje služby:
- vypracovanie dokumentácie a projektu stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 
- kresličské práce v stavebníctve 
- ďalšie služby v stavebníctve 
 
Vo vlastnej réžii alebo v kooperácii s ďalšími odborníkmi v stavebníctve Vám ponúkame komplexné služby projektovania stavieb rôznych druhov.
Zabezpečujeme projektovanie stavieb rôznych druhov:
- rodinné domy 
- drobné stavby - garáže, prístavby a pod. 
- bytové domy 
- obytné budovy, polyfunkčné objekty, sklady, haly atď. 
Projektujeme novostavby, prestavby, prístavby, modernizáciu domov a budov.
 
Pre všetky druhy stavieb zabezpečíme aj ďalšie projektantské a iné služby týkajúce sa projektu stavby: 
urbanistické a architektonické riešenia, inžinierske siete, požiarno-bezpečnostné a statické posudky a výpočty a podobne.
 
NGM0MjlhZ