VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva 
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
- spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
- vedenie ostatných účtovných kníh
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky

Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva už od 30 € za jeden mesiac.

 

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)

- vedenie hlavnej knihy
- vedenie analytickej evidencie
- vedenie účtovného denníka
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
- vedenie evidencie majetku
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia DPH, daňové priznanie
- mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

Mzdy a personalistika

Intrastat

Cenu za spracovanie hlásenia Intrastat.sk Vám vypracujeme obratom, hneď ako nám poskytnete údaje o počte faktúr a počte tovarových položiek v uvedených dokladoch.

 

Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme cenovú ponuku !

Ing. Mária Arendáriková

mobil: 0908 512 750

m.arendarikova@gmail.com

NDgxY